मुखपृष्ठ |  मुख्य विषयांकडे

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित

संपर्क

मुख्य कार्यालय : मुंबई


 
एन-१ , जुहू सुप्रीम शोप्पिंग सेंटर,
गुलमोहर क्रॉस रोड क्र. ९ ,
जे. व्ही. पी. डी. स्कीम जुहू मुंबई-४०००४९
दूरध्वनी-०६२००३५१ / २६२०२८५२
फॅक्स: (०२०) २६७०५१७३


प्रादेशिक कार्यालय : मुंबई

प्रादेशिक कार्यालय : पुणे

प्रादेशिक कार्यालय : नाशिक


महात्मा फुले मागासवर्ग
विकास महामंडळ मर्या. बरेक
नं. १८ सचिवालय,
जिमखान्यामागे बकवे
रेक्लेमेशन मुंबई ४०००२१
फोन: ०२२-२२०२३७९१
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास
महामंडळ मर्या. सेन्ट्रल बिल्डींग,
दक्षिण बाजू, दुसरा माळा जि.
पुणे-४११०११.
फोन: ०२०-२६१२६९२९
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास
महामंडळ मर्या.
बाफना बिल्डिंग शिवाजीनगर,
आंबेडकर नगर जवळ ,
मुंबई पुणे नाशिक रोड, जि.
नाशिक-४२२२०२
फोन: ०२५३-२४१२१६८


प्रादेशिक कार्यालय : औरंगाबाद

प्रादेशिक कार्यालय : अमरावती

प्रादेशिक कार्यालय : नागपूर


महात्मा फुले मागासवर्ग विकास
महामंडळ मर्या.
प्लॉट क्र. ३४, इंबिदा कॉर्नर,
देवनागरी, शहानुर मिया दुर्गा रोड,
जि.औरंगाबाद -४३१००१
फोन : ०२४०-२३३१८३३
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास
महामंडळ मर्या. 'पूर्वम' विभागीय
आयुक्त कार्यालयासमोर कॅम्प, जि.
अमरावती-४४४६०२
फोन: ०७२-२६६२९१२
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास
महामंडळ मर्या. ३रा माळा,
बडवाईक फर्निचर,
पंचशील सिनेमा चौक, सीतावर्डी जि.
नागपूर-४४०००२
फोन : ०७१२-२५५०२१०


शेवटचे अद्ययावत केलेले :- १०/०८/२०१२