मुखपृष्ठ |  मुख्य विषयांकडे

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित

धोरण

सर्व अधिकार सुरक्षित

या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणारी माहिती अनुमती शिवाय कोणत्याही माध्यमात निःशुल्क मिळू शकते. ह्या माहितीच्या पुनरुत्पादनचा वापर मानहानी आणि दिशाभूल करण्यासाठी करण्यात येऊ नये. जी माहिती प्रकाशित किवा दुसर्याला देण्यात येत असेल तेव्हा ती माहिती मान्यताप्राप्त असणे गरजेचे आहे. ही माहिती पुनरुत्पादित करण्याची अनुमती देण्यात येत नाही त्यामुळे असे स्पष्ट होते कि,त्याचा लेखाधिकार त्रयस्थ पक्षाकडे आहे. अश्या माहितीचे पुनरुपादन करायचे झाल्यास त्यासाठी संबंधित धारकांकडून लेखाधिकार प्राप्त करण्यात यावा.
शेवटचे अद्ययावत केलेले :- १०/०८/२०१२